LCD технологии, видове и кратки характеристикиTN film (Twisted Nematic)
 • ниска себестойност на производство
 • ограничена видимост от различни ъгли
 • бързо време за реакция на пикселите
 • мъртвите пиксели светят бял цвят
 • ниските нива на контраста не са толкова тъмни от колкото на VA технологията
 • ниска цветна продуктивност
 • IPS (In Plane Switching)
 • подобрена видимост от различни ъгли от TN
 • много добра цветна възпроизводителност
 • по - бавно време за реакция от TN
 • мъртвите пиксели светят черно
 • ниските нива на контраста не са толкова тъмни от колкото на VA технологията
 • Super-IPS (S-IPS)
 • същата като IPS, но с малко различия
 • най-доброто цветно възпроизвеждане от всички TFT технологии
 • по - ниска себестойност за производство от IPS
 • подобрено време за реакция
 • MVA (Multidomain Vertical Alignment)
 • компромис между TN и IPS технологиите
 • по - добро възпроизвеждане на цветовете от TN но не толкова колкото IPS
 • много добра видимост от различни ъгли но не токлова, колкото IPS
 • по висок контраст от TN или S-IPS, което означава много добър черен цвят
 • мъртвите пиксели са черни
 • по - слабо време за реакция на пикселите от TN и IPS
 • детайлите могат да не се видят когато директно се гледат тъмните участъци
 • Premium-MVA (P-MVA)
 • същата като MVA, но с малко различия
 • "overdrive" технологията увеличава времета за реакция, но все още е по - бавно от TN
 • имат незначително намалено възпроизвеждане на цветовете през "overdrive" процеса
 • PVA (Patterned VA)
 • същите като MVA с изключение на
 • по - голями ъгли на виждане
 • по - високи нива на контраста, по - тъмно черно
 • Super-PVA (S-PVA)

 • същите като PVA, но с малки различия
 • “Magic Speed” технология (Самсунг технология, подобна на "Overdrive"), подобряваща времето за реакция на пикселите
 • слабо подобрена цветна възпроизводителност
 • слабо подобрени ъгли на видимост
 • Обобщение

  TN монитори - За игри

  Обмислен като "gamers" матрица. Бързо време за реакция, което е добро за виждане на сенки на движещи се обекти. Обаче това преимущество е вградено в новите технологии за да ускори времето на реакция в другите видове матрици. Цветовете и контраста не са толкова качествени, черните нюанси не са толкова истински. Ъглите на виждане са ограничени. Мониторите базирани на тази технология не са толкова скъпи, колкото мониторите използващи другите технологии.

  IPS, S-IPS монитори - За графична Работа

  Обмислени да имат най-доброто цветно възпроизвеждане от всички видове монитори, тези матрици са добре подходящи за графична работа. Времето за реакция е достатъчно бързо, но бавно в сравнение с TN "gamers" матриците. Контрастът и черното са също по-малко тъмно от VA, но ъглите на виждане са отлични.

  MVA, P-MVA, PVA, S-PVA монитори - Компромис за многостранно използване

  Този вид матрици са компромисен вариант между бързото време за реакция на TN базираните монитори и отличното цветно възпроизвеждане на IPS базираните монитори. Контрастът и черните нюанси са най-добрите от всички видове LCD технологии. Ъглите на видимост са близки, но по-малки от IPS.